Uutisia

Infratek ei ole enää pörssinoteerattu yhtiö

Infratekin osakkeet eivät ole enää 21. maaliskuuta alkaen listattuna Oslon pörssissä. Heraldic Holding AS ilmoitti pakkolunastavansa loput Infratekin osakkeet ja tämän vuoksi Infratek on nyt poistettu Oslon pörssilistalta.

31/03/2014
Infratek ei ole enää pörssinoteerattu yhtiö

Lunastettavista osakkeista maksetaan NOK 18 osakkeelta.

Kaikki lunastussummaa koskevat vastalauseet tai epäämiset on toimitettava 14. toukokuuta 2014 mennessä. Osakkeenomistajat, jotka eivät ole tehneet huomautusta tai hyljänneet tarjousta tähän määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksyneen tarjotun hinnan.

Pakkolunastusta koskeva kirje tullaan lähettämään jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on tiedossa.​​​​

Muutoksia Infratek Finland Oy:n johdossa

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen uuden organisaation myötä on Infratek Finland Oy:ssä tehty 1.1.2014 seuraavat nimitykset.

28/02/2014

Fredrik Carlsson on nimitetty Infratek Finland Oy:n toimitusjohtajaksi.

Veera Höglund on nimitetty Infratek Finland Oy:n varatoimitusjohtajaksi.

      

Avainhenkilöiden yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä:

Yhteystiedot (linkki)

 

Lisätietoja antavat:

Veera Höglund +358 40 488 9898, veera.hoglund@infratek.fi

Infratek Security Finland Oy on myynyt turvallisuusliiketoimintansa Turvatiimi Oyj:lle

Tehty liiketoimintakauppa tukee Suomessa olemassa olevan turvallisuusliiketoiminnan kasvua osana yhtä Suomen johtavista turvallisuusalan yrityksistä. Tehdyllä kaupalla Turvatiimi vahvistaa turvatekniikan osaamista sekä turvatekniikan tuotevalikoimaansa.

14/02/2014
Infratek Security Finland Oy on myynyt turvallisuusliiketoimintansa Turvatiimi Oyj:lle

Infratek Security Finland Oy:n liikevaihto oli viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaan vuonna 2012 noin 1,14 miljoonaa euroa ja liiketulos tappiollinen. Nyt myydyn liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden parantuvan Turvatiimin asiakaskunnan tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Infratek Security Finland Oy:n palveluksessa olevat kuusi henkilöä siirtyvät liiketoimintakaupassa vanhoina työntekijöinä Turvatiimin palvelukseen.

Liiketoimintakaupan myötä Turvatiimi pystyy tarjoamaan asiakkaille kameravalvonta-, rikosilmoitin-, kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja tuotesuojausjärjestelmiä sekä niihin liittyviä tukitoimintoja. Turvatiimillä on myös jatkossa valmius tarjota asiakkailleen entistä laajempia turvatekniikan ja -palveluiden kokonaisratkaisuja sisältäen mm. tilannekartoituksen, järjestelmätoimituksen sekä käyttöpalvelun, huollon ja ylläpidon valtakunnallisesti. Turvatiimin kilpailukyky kokonaisturvallisuusratkaisuissa erityisesti vähittäiskaupan ja teollisuuden asiakassegmentissä paranee selvästi Infratek Security Finland Oy:n liiketoiminnan hankinnan kautta.

Infratek Security Finland Oy:n liiketoiminta liitetään yhtiön liiketoiminnan kehitysyksikköön ja liiketoiminta yhdistetään Turvatiimi Oyj:n 1.3.2014 alkaen. Infratek Security ja Turvatiimi Oyj ovat myös solmineet kaupallisen yhteistyösopimuksen.


Lisätietoja:

Jukka Hakola, toimitusjohtaja, Infratek Security Finland Oy, jukka.hakola@infratek.fi, puh 040 555 1125
Juha Murtopuro, toimitusjohtaja, Turvatiimi Oyj, juha.murtopuro@turvatiimi.fi, puh. 0207 363 201

Lars Bangen on nimitetty Infratekin toimitusjohtajaksi

Infratek ASAn hallitus on nimittänyt Lars Bangen konsernin toimitusjohtajan tehtävään 1.3.2014 alkaen. Bangen on toiminut oto toimitusjohtajana 25. lokakuuta 2013 lähtien.

12/02/2014
Lars Bangen on nimitetty Infratekin toimitusjohtajaksi

Lars Bangen on kuulunut Infratekin yritysjohtoon vuodesta 2007 lähtien, kun yhtiö eriytettiin Hafslundista ja noteerattiin pörssiin.  Hän toimi Infratekin Infrastruktuuri-liiketoimintayksikön johtajana vuosina 2007–2009 ja Infrastruktur Vest -liiketoimintayksikön johtajana vuosina 2009–2010. Paikallisverkot-liiketoimintayksikön johtajana hän toimi vuodesta 2010 lokakuuhun 2013 asti, ja nyt hänet on nimitetty konsernin toimitusjohtajaksi.

Vuodesta 2004 lähtien Bangen oli Hafslund Entreprenør AS:n toimitusjohtaja, ja sitä ennen Hafslund Nett AS:n hankinnoista vastaava divisioonajohtaja. Vuosina 2000–2002 hän toimi Viken Energinett AS:n divisioonajohtajana vastuualueenaan Oslon, Askerin ja Bærumin paikallisverkot ja vuodesta 1998 Oslon paikallisverkon johtajana.

Bangen aloitti Oslo Lysverkerissä vuonna 1986 ja on suorittanut sähköinsinöörin tutkinnon Norjan teknillisessä korkeakoulussa (NTH).

 

Infratek ASA
Oslossa 12. helmikuuta 2014


Lisätietoja antavat:

Vibecke Skjolde, talouspäällikkö
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Espen Mathisen, viestintäpäällikkö
+47 950 44 789, espen.mathisen@infratek.no

Infratekin Q4/2013 tuloskatsaus

Infratekin osavuosikatsaus vuoden 2013 viimeiselle vuosineljännekselle on julkaistu.

12/02/2014
Infratekin Q4/2013 tuloskatsaus
  • Liikevaihto NOK 908 miljoonaa (NOK 827 miljoonaa)
  • 4. neljänneksellä negatiivinen tulos NOK -87 miljoonaa (NOK 52 miljoonaa)
  • Käyttöomaisuuden ja vastuiden laskennallisten arvostusten muutokset ovat vaikuttaneet tulokseen negatiivisesti NOK 106 miljoonaa
  • Operatiiviset sopeutustoimet vaikuttivat tulokseen negatiivisesti NOK 28 miljoonaa
  • Central Infrasturcture ja Security –liiketoiminnoissa heikentynyt käyttökate
  • Tilauskanta vuodelle 2014 on tyydyttävä
  • Omavaraisuusaste pieneni 47 prosentista 44 prosenttiin
  • Hallitus esittää, että vuodelta 2013 ei makseta osinkoa

 

Infratek ASA

Oslossa 12. helmikuuta 2014

 

Lisätietoja antavat:

Vibecke Skjolde, talousjohtaja 
+47 916 62 110, vibecke.skjolde@infratek.no

Lars Bangen, toimitusjohtaja
+47 907 81 223, lars.bangen@infratek.no

Sijoittajat

Asiakashankkeita

Asiakas:
Sørenga Utvikling
Sijainti:
Oslo, Norja
Tehty Työ :
Byggestrøm

Oslon  varavoimaosasto on toimittanut rakennussähköratkaisuja Sørenga Utvikling –kiinteistöyhtiölle. Oslon keskustassa sijaitseva vanha satama-alue muutetaan uudeksi asuinalueeksi, johon tulee noin 800 asuntoa ja 2 500 asukasta. Kyseessä on viime vuosien puhutuin rakennushanke Norjassa.

Näytä asiaan liittyvät kuvat

Asiakas:
Ishavskraft
Sijainti:
Oslo - Svinesund, Norja
Tehty Työ :
Sähköajoneuvojen pikalaturit

Ishavskraftin toimeksiannosta, Infratek rakensi ensimmäisen täyden palvelun latausaseman (Ishavsveien projekti) E6 moottoritien varrelle Oslon ja Svinesundin välille Norjassa.

Ratkaisu pitää sisällään useita erityyppisiä pikalatureita niin, että siellä on mahdollista ladata kaikki sähköautot.

Näytä asiaan liittyvät kuvat

Asiakas:
Hafslund Nett
Sijainti:
Sørum, Norja
Tehty Työ :
Voimajohtojen rakentaminen

Infratek rakensi voimajohtoja Hafslund Nettille Sørumin kuntaan.

Linjojen jännite on 22 kV ja pituus yhteensä 7,5 kilometriä.

Näytä asiaan liittyvät kuvat

Asiakas:
Akershus Energi Varme
Sijainti:
Lillestrøm/Lørenskog, Norja
Tehty Työ :
Kaukolämpölaitoksen rakentaminen

Infratek vastasi Akershus Energi Varmen kaukolämpölaitoksen projektoinnista, projektijohdosta ja rakentamisesta Lillestrømissä ja Lørenskogissa.

Asiakas:
Hafslund Nett
Sijainti:
Oslo, Norja
Tehty Työ :
Muuntajien päivitys jännitetyönä

Infratek toteutti muuntajien päivitykseen liittyvän pilottihankkeen soveltamalla jännitetyömenetelmiä.

Hankkeessa päivitettiin kaksi muuntajaa 315 kVA:sta 500 kVA:iin (11 kV) ja 500 kVA:sta 800 kVA:iin (22 kV).

Tietoa meistä

Infratek on Pohjoismaiden johtava kriittisen infrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitotyön sekä turvajärjestelmien kokonaistoimittaja, jolla on noin 1 700 työntekijää. Infratekillä on pääkonttori Oslossa ja yhteensä yli 40 toimistoa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.

Infratekin tehtävä on yhteiskunnallisesti tärkeä, koska sen vastuulla on perusinfrastruktuurin toiminta. Pohjoismaissa arviolta yli kaksi miljoonaa ihmistä on riippuvaisia työstä, jota teemme asiakkaillemme joka päivä. Toimitamme monia eri palveluita sähkönjakelun, rautatiejärjestelmien, kuituverkon, kaukolämmön, valaistuksen ja huipputeknisten turvajärjestelmien aloilla.